Gjenvinning skal være sikkert! Alle data destrueres på en sikker og miljømessig måte.

Secure Collect er en kostnadsfri tjeneste til forbrukere som vil gjenvinne sitt gamle elektroniske utstyr som inneholder sensitive eller private opplysninger. Du kan levere inn PC-er, harddisker mobiltelefoner, nettbrett, USB-kort og alt av elektronisk utstyr som inneholder private opplysninger. Alle data destrueres på en sikker og miljømessig måte. Gjenvinning tar vare på jordens ressurser og reduserer CO2-utslipp og avfall fra gruvevirksomhet.

Takk for at du gjenvinner!

hero_secure_collect

Se siste film fra oss

Alle må vite at det finnes et trygt innsamlingsalternativ. Derfor har vi laget en liten film som spres på sosiale medier for å informere om Secure Collect.

Det er så viktig at vi resirkulerer mobiltelefoner og annen elektronikk som inneholder mange forskjellige materialer som må sirkuleres tilbake i kretsløpet.

Slik fungerer Secure Collect

secure_collect_process

Trinn 1:
Gammel elektronikk med private opplysninger samler støv hjemme. Ta den heller med til en Secure Collect-container, så de kan bli til nye produkter

Trinn 2:
Du legger det gamle elektroniske utstyret i en Secure Collect-container. Den er låst og plombert og kan bare åpnes av et godkjent gjenvinningsselskap.

Trinn 3:
Secure Collect-containeren blir transportert til gjenvinningsselskapet.

Trinn 4:
Secure Collect-containeren blir opplåst i deres lokaler.

Trinn 5:
Det elektroniske utstyret blir inndelt i to grupper:
A. Materialgjenvinning – alt knuses til små biter, materialet separeres og blir deretter til nye produkter
B. Gjenbruk – Elektronisk utstyr som kan repareres eller som fremdeles fungerer, går gjennom et program som heter Blancco, som destruerer all informasjon slik at utstyret blir helt tømt for data.

secure_collect_box

Skaff en container for elektronikk

Secure Collect er et trygt innsamlingssystem for elektronikk som inneholder sensitive eller private opplysninger. I henhold til lov må butikker som selger elektroniske produkter, ta imot en rimelig mengde utrangert elektronikk til gjenvinning. Kommuner samler også inn elektroniske produkter på sine gjenvinningsstasjoner. Klikk videre nedenfor for å få informasjon om hvordan du kan bestille en container.