Om Secure Collect

Som samfunn må vi gå over til en sirkulær økonomi, der materiale gjenvinnes og kan bli til nye produkter. Vi innser at det er vårt ansvar og alles ansvar å ta del i gjenvinningsprosessen, og derfor har vi opprettet Secure Collect der forbrukere kan gjenvinne sitt gamle elektroniske utstyr som inneholder sensitive eller personlige opplysninger. Vi har nå skapt en prosess og en container som kan samle inn disse produktene på en sikker måte både for forbrukere og miljøet.

Containeren er låst og plombert

Ingen uvedkommende kan låse den opp. Den kan bare åpnes på stedet hos gjenvinningsselskapet.

Design av containeren og prosessen

Med tanke på sikkerheten er containeren utformet slik at det er umulig for hender å strekke seg ned og hente ut noe av containeren. Dessuten skjer henting i butikken, og containeren går rett til gjenvinningsleverandøren. Hos gjenvinningsselskapet åpnes containeren innendørs i et sikkert lokale.

secure_collect_box

Materialgjenvinning eller gjenbruk

Hos gjenvinningsselskapet tas det en avgjørelse av profesjonelle gjenvinnere om det finnes noen produkter som kan gjenbrukes, eventuelt gjenbrukes som reservedeler. Et program gjennomgår utstyret og destruerer alle data. Dette brukes blant annet av Säpo (sikkerhetstjenesten i Sverige) for å destruere sensitive og private opplysninger fra deres gamle elektronikkprodukter.

Gjenbruk/gjenvinning av elektronikk er mye bedre for miljøet og har ingen påvirkning på klimaet. Det er alltid best for miljøet hvis levetiden på produktene forlenges.

Materialgjenvinning av det elektroniske utstyret som ikke kan gjenbrukes i noen form, blir knust i gjenvinningsprosessen, alle data destrueres, og materialet separeres og blir deretter til nye produkter.

Det er utrolig viktig at vi i samfunnet gjenvinner våre gamle og utrangerte elektronikkprodukter siden materialet kommer til nytte igjen og erstatter jomfruelige ressurser fra gruvedrift. Det innebærer mye mindre påvirkning på klimaet, naturen og miljøet.

Takk for at du gjenvinner.