Om Secure Collect

Som samfund er vi nødt til at overgå til en cirkulær model, hvor materialer genanvendes og kan blive til nye produkter. Vi forstår, at det er vores ansvar – og et fælles ansvar – at tage del i genvindingsprocessen. Derfor har vi skabt Secure Collect, så forbrugere trygt kan sende deres gamle elektronikprodukter til genbrug, selvom de indeholder følsomme eller private data. Vi har nu skabt en proces og en container, der kan bruges til indsamling af disse produkter på en måde, der er sikker for såvel forbrugere som miljøet.

Containeren er låst og plomberet

Ingen uvedkommende kan låse containeren op. Den åbnes først, når den ankommer til genbrugsvirksomheden.

Design af containeren og processen

Af hensyn til sikkerheden er containeren designet på en sådan måde, at det er umuligt at stikke en hånd ned i containeren og fjerne noget fra den. Containeren afhentes i butikken og bliver kørt direkte til genbrugs-virksomheden. Her åbnes containeren indendørs i sikre omgivelser.

secure_collect_box

Materialegenvinding eller genbrug

Hos genbrugsvirksomheden afgøres det af specialister, om nogle af produkterne kan genbruges eller alternativt anvendes som reservedele. Disse elektronikprodukter bliver kørt igennem et software-program, der destruerer alle data. Programmet anvendes af blandt andre det svenske sikkerhedspoliti Säpo til at destruere følsomme og private data fra deres udtjente elektronikprodukter.

Genbrug/genvinding af elektronik er meget bedre for miljøet og påvirker ikke klimaet. Det er altid bedre for miljøet at forlænge produkternes levetid.

Materialegenvinding fra de elektronikprodukter, der ikke kan genbruges i nogen form, sker ved, at de bliver knust, alle data destrueres, materialet sorteres og bliver derefter anvendt i nye produkter.

Det er afgørende, at vi som samfund genanvender vores gamle og udtjente elektronikprodukter, da materialet kan udnyttes igen og dermed erstatter udvinding af nye materialer. Det giver en meget mindre påvirkning af naturen, miljøet og klimaet.

Tak, fordi du genbruger.