Om Secure Collect

Som samhälle måste vi byta till en cirkulär modell, där material återvinns och kan bli till nya produkter. Vi förstår att det är vårt ansvar, och allas ansvar att vara delaktiga i återvinningsprocessen, därför har vi skapat Secure Collect för konsumenter att återvinna sina gamla elektroniska prylar som innehåller känslig eller privat data. Vi har nu skapat en process och en container som kan samla in dessa produkter, på ett säkert sätt för både konsumenter samt miljön.

Containern är låst och plomberad

Ingen obehörig person kan låsa upp den. Den öppnas endast på plats hos återvinningsbolaget.

Design av containern och processen

Med åtanke för säkerhet så är containern designat på ett sådant sätt som gör det omöjligt för händer att sträcka sig ner i containern och plocka ut något. Samt att upphämtning sker från butik och åker direkt till återvinningsleverantören. Hos återvinningsbolaget så öppnas containern inomhus i en säker lokal.

secure_collect_box

Materialåtervinning eller Återbruk

Hos återvinningsbolaget så avgörs, av professionella återvinnare, om det finns några produkter som kan återbrukas, alternativt användas som reservdelar. Dessa elprylar går igenom ett mjukvaruprogram som destruerar all data och används av bland annat Säpo, för att destruera känslig och privat data från deras gamla elektronikprodukter.

Återbruk eller återanvändning av elektronik är mycket bättre för miljön och har noll påverkan på klimatet. Det är alltid bättre för miljön att förlänga livslängden på produkter.

Materialåtervinning av de elprylar som inte går att återbruka i någon form, blir krossade i återvinningsprocessen, all data destrueras och materialet separeras och blir sedan till nya produkter.

Det är oerhört viktigt att vi i samhället återvinner våra gamla och uttjänta elektronik produkter, eftersom materialet kommer till nytta igen och ersätter jungfruligt material från gruvdrift. Det innebär en mycket mindre påverkan på klimatet, vår natur och miljö.

Tack för att du återvinner.